Logo otwórz się na jakość

  • ilość: 0 szt.
  • suma: 0 zł
czcionka S czcionka M czcionka L

Kontakt

 

- SARTPOL -
05-420 Józefów
ul. Sosnowa 34

tel tel./fax (22) 789 27 99
tel. kom. 601 333 225

mailsartpol@sartpol.pl
www.sartpol.pl

Godziny otwarcia od 8:00 do 16:30 oprócz świąt ustawowych. Zapraszamy do kontaku

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że firma PPH Sartpol (właściciel sklepu
 internetowego www.sartpol.pl) z siedzibą w Józefowie, Sosnowa 34
przetwarza informacje:
 - ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu
    - zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sartpol.pl, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych> osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotycząceprzetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator)
 jest: PPH Sartpol 05-420 Józefów, Sosnowa 34 NIP: 532-010-19-00
 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Otwocku pod
 numerem 1129. Z administratorem można się kontaktować pisemnie,
 za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 05-420 Józefów, Sosnowa 34 lub poprzez
email: Sartpol@sartpol.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
 Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do
 przeprowadzania kampanii reklamowych oraz sprzedaży swoich produktów i
 nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim
 są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt.
 13 poniżej.
 5. Państwa dane osobowe będą przez firmę PPH Sartpol przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów
 firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
 Pani/Panu prawo do:
 - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
 danych osobowych,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 - kontakt e-mailowy pod adresem: sartpol@sartpol.pl
 - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 05-420
 Józefów,
Sosnowa 34
 7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane za pośrednictwem sklepu
 internetowego www.sartpol.pl (dane osobowe Klientów są zbierane w
 przypadku, gdy Klienci składają zamówienie w sklepie internetowym oraz
> dokonują zapisu na usługę Newsletter).
 8. Firma PPH Sartpol może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane
 osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o
> którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie
 środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
 osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
 przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
 czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 


Wyświetl większą mapę

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane